Santiago de Compostela – Lugo

Enmarcada na nostra oferta de servizos de transporte de pasaxeiros en líña regular. Con esta líña cubrimos as necesidades de todo tipo de viaxeiros que necesiten un enlace diario entre as dúas cidades.

As numerosas franxas horarias e diversas paradas nas poblacións intermedias de maior importancia garantizan un servizo completo para un gran número de usuarios cada día.