Santiago de Compostela – Sobrado dos Monxes

Como valor engadido sobre a líña regular que une Santiago con Lugo. Contamos cunha variante para alcanza-las poblaciones interiores de Boimorto e Sobrado dos Monxes. Con paradas en poblaciones intermedias.