Para realizar a compra dun billete ten que indicarnos os datos do traxecto que quere facer, a data e hora da viaxe, etc.
Nos seguintes parágrafos indicámoslle polo miúdo cal é a información que necesitamos.

 

1. Información básica:


Seleccionar orixe:
Seleccionar destino:
Seleccionar data de ida:
 Solo ida
Data de volta:
Número de billetes:
(Máximo 20 por operación)
O seu eMail:
Acepto as condiciones indicadas na información legal sobre o tratamiento dos datos proporcionados.
0,00

Total a pagar
(1 x 0,00 €): 0,00


...Mercar billete/s

IMPORTANTE:

É necesario dispoñer dunha impresora para completar o proceso de compra e uso dos seus billetes.
NON SE ACEPTA O BILLETE ELECTRÓNICO NIN O BILLETE NO MÓVIL.